O mně

Jmenuji se Stanislav Smoček, jsem absolvent Střední umělecké školy varhanářské, Krnov, a můj celý dosavadní život ovlivňují varhany a hudba obecně. Hudbě se věnuji odmala, hudba mě inspiruje a utváří. Varhanám věnuji snad největší část svého času, jak po varhanářské stránce, tak po varhanní.


Již v útlém věku jsem začal docházet na ZUŠ Bedřicha Kozánka v Přerově, kde jsem studoval klavír a varhany.
Po základní škole jsem nastoupil do Krnova na Střední uměleckou školu varhanářskou, kde jsem se učil stavět a opravovat píšťalové varhany, harmonia a klavíry.
Po úspěšném zakončení studia jsem byl přijat na Konzervatoř Brno do II. ročníku - obor varhany a klavír.
V roce 2022 jsem úspěšně zakončil své studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, obor dirigování.