O mně

Jmenuji se Stanislav Smoček, jsem absolvent Střední umělecké školy varhanářské, o.p.s., Krnov, a můj celý dosavadní život ovlivňují varhany a hudba obecně. Hudbě se věnuji odmala, hudba mě inspiruje a utváří. Varhanám věnuji snad největší část svého času, jak po varhanářské stránce, tak po varhanní.

Již v útlém věku jsem začal docházet na ZUŠ Bedřicha Kozánka v Přerově, a to nejprve k p. učitelce Jindřišce Kratochvílové a později k p. Bohumilu Kratochvílovi, kde jsem studoval klavír a varhany.
Po základní škole jsem nastoupil do Krnova na Střední uměleckou školu varhanářskou, kde jsem se učil stavět a opravovat píšťalové varhany, harmonia a klavíry. Po úspěšném složení maturitní zkoušky jsem byl přijat na Konzervatoř Brno do II. ročníku - obor varhany. V roce 2021 ukončím svá studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, obor dirigování.