Varhanářský ateliér

Ve svém varhanářském ateliéru se snažím o skloubení poctivého řemesla s uměleckou hodnotou nástrojů na základě získaných zkušeností a znalostí. Pracuji s různými materiály, novějšími i staršími. Využívám starých i nových postupů a restaurátorských technik. Při této práci přichází ke slovu suroviny jako je například kalafuna, včelí vosk, terpentin, klih a speciální oleje. Při restaurování používám většinou materiály dostupné v dané době a držím se tehdejších postupů. Často se setkávám s nástroji napadenými dřevokazným hmyzem a v těchto případech využívám speciální přípravky na zneškodnění těchto škůdců a prevenci proti nim.

Snad všechny nástroje mají svou hodnotu, některé větší, některé menší, a tady se většinou setkávám s úskalím, zda nástroj opravit nebo restaurovat. Najdou se nástroje starší i mladší, a proto je potřeba u každého nástroje postupovat specificky.

Na začátku každé zakázky stojí pečlivý průzkum stavu nástroje, zjištění nedostatků, poruch a celkového stavu nástroje. Vše je potřeba pečlivě vyfotit pro srovnání různých dílů před a po opravě. Po tomto varhanářském nálezu vypracuji podrobnou práci jako podklad k zakázce a potencionální smlouvě při realizaci opravy či restaurování.

Viz reference.

Kontaktujte mne